Skip to content

Küldetésnyilatkozat

„Egymás terhét hordozzátok, és így
töltsétek be a Krisztus törvényét!” Gal 6,2

A Mentál Odú nevet adtuk annak a mentálhigiénés központnak, melynek befogadó intézménye a Pestszentimrei Evangélikus Gyülekezet, és amely keresztyéni empátiával, feltétel nélküli elfogadással, szeretettel, a másik terhének hordozásával áll a segítségre szoruló ember mellé. 

A központ célja, hogy mentális segítséget nyújtson lelki válságban levő, de pszichésen egészséges embereknek. Azoknak, akik az éppen aktuális élethelyzetükből nem látnak kiutat, és azoknak, akik az élet határterületein megtorpanva nem találják a tájékozódási pontokat, amelyek segítenek nehézségeik megoldásában. 

A Mentál Odúban dolgozó szakemberek nem végeznek terápiát, sem olyan módszert nem alkalmaznak, amely személyiségváltozást eredményez. Azonban ha az egyéni kísérés, illetve a csoportos foglalkozások alatt kiderül a segítséget kérő személyről hogy terápiás segítségre szorul, a Mentál Odú szakembere, egy másik a megfelelő kompetenciával rendelkező szakemberhez irányítja. 

A központban lehetőség van egyéni segítő beszélgetések mellett különböző tematikájú (önismeret, gyászfeldolgozás, krízis) csoportos foglalkozásokon részt venni, illetve évente többször kerül megrendezésre olyan szakmai nap, előadássorozat, ami egy-egy nagyobb témát jár körül.

A központ munkájában mentálhigiénés és más kompetenciákkal rendelkező segítő szakemberek vesznek részt, akik élethivatásuknak érzik a segítségre szoruló emberek megsegítését. Éppen ezért a Mentál Odú célja nem a profitszerzés, és szolgálataiért pénzbeli javadalmazást csak a központ fenntartásának és a programok megvalósításának céljából fogad el, melynek része a segítő szakemberek munkájának megfizetése is. 

Bízunk abban, hogy a Mentál Odú Mentálhigiénés Központ létrehozásával sok embernek tudunk segítséget nyújtani. Hisszük, hogy a másik ember felé való nyitottság, másik ember elfogadása, támogatása és kísérése olyan érték, amely sokakat bátorít, hogy éljenek a segítségkérés lehetőségével. A Mentál Odúba várunk mindenkit, aki szeretne egy biztonságos, otthonos, befogadó közösségben segítséget kapni az élet útvesztőiben, új utakat keresve, vagy akár vigaszt és bátorítást kapni az élet határhelyzeteiben. Szeretettel várunk az Odúban!